Wednesday, October 29, 2008

Langkah-langkah untuk memperkemaskan lagi penyebaran ilmu tajwid kepada umat Islam di Malaysia.

Bahagian ke terakhir sambungan daripada Perkembangan Ilmu Tajwid Di Tanah Melayu

Kita semua sedia maklum bahawa mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya dalam bacaan al-Quran adalah fardu ain kepada seluruh umat Islam. Adalah wajar pihak-pihak tertentu mengambil langkah dan usaha ke arah memperluaskan lagi penyebaran ilmu tajwid kepada masyarakat terutama masyarakat Islam di Malaysia. Untuk itu beberapa pandangan dan langkah perlu diambilkira dalam menjayakan usaha tersebut, antaranya:

1. Pihak Kementerian seharusnya memasukkan matapelajaran ilmu tajwid dalam sukatan pelajaran di sekolah rendah dengan lebih terperinci. Ini kerana buat masa sekarang pelajaran ilmu tajwid hanya diajar secara umum di sekolah rendah, tidak terperinci seperti sukatan pelajaran yang dahulu. Itupun diterapkan semasa murid berada di tahap 2 sahaja.

2. Pihak Kementerian juga seharusnya memperkembangkan kelas- kelas/ aliran pengajian tahfiz kepada pelajar-pelajar peringkat menengah. Ini kerana kebanyakan kelas tahfiz diambilalih oleh pihak swasta atau kerajaan negeri sepertimana Maahad Sains Tahfiz yang dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Walhal kelas seperti ini sepatutnya wujud dalam semua negeri di seluruh Malaysia.

3. Menggalakkan pembacaan al-Quran bertajwid kepada golongan dewasa dengan mengadakan pertandingan bacaan al-Quran secara bertajwid samada di peringkat kampung , Dewan Undangan Negeri (DUN) , peringkat negeri dan lain-lain. Ini akan menggalakkan golongan dewasa berminat untuk mempelajari ilmu tajwid.

4. Pihak tertentu samada swasta atau individu pula mengadakan kelas belajar tajwid. Ini kerana kebanyakan hari ini kelas iqra’ dan qiraat sahaja yang tumbuh seperti cendawan sedangkan kelas tajwid untuk kanak-kanak tidak begitu menggalakkan pertumbuhannya. Oleh itu perlu ada inisiatif pihak tertentu untuk mewujudkan kelas ini.

5. Peranan media cetak juga amat penting di mana media cetak seperti akhbar-akhbar tempatan mewujudkan ruangan untuk pembelajaran tajwid sepetimana “ Ruangan Belajar Jawi bersama Pak Mat Lob” di dalam Utusan Malaysia. Dengan cara ini masyarakat akan lebih mudah terdedah kepada pembelajaran ilmu Tajwid secara langsung berbanding dengan buku Tajwid yang terpaksa mereka cari dan membelinya dikedai-kedai buku.

6. Pihak Media Massa seperti televisyen perlu mengadakan Forum “ Perbincangan Mengenai Hukum-hukum Tajwid terutama untuk golongan dewasa. Tidak dinafikan sudah wujud beberapa program di televisyen mengenai tajwid seperti Mari Mengaji di TV9, Qiraatil Quran di TV1, Mari bertarannum di TV9, Kalam suci di TV Oasis dan Akedemik al-Quran di TV9. Ianya lebih ditujukan kepada golongan kanak-kanak dan remaja, apa salahnya ruangan forum atau perbincangan ini disediakan untuk golongan dewasa.


Penutup

Sesungguhnya al-Quran itu Kalam Suci, kata-kata Allah yang mesti dijaga dan dipelajari cara bacaan yang betul. Pembacaannya juga hendaklah secara tartil, sepertimana firman Allah yang telah dinyatakan di atas. Oleh amat wajarlah setiap umat Islam mempelajari ilmu tajwid dengan bersungguh-sungguh demi menghormati dan menjaga kesucian Kalamullah, mudah-mudahan pembelajaran ilmu tajwid akan dapat memperelokkan lagi pembacaan al-Quran.

Bibliografi

Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz ( cetakan ke tiga 1998). Ilmu Tajwid Al-Quran. Kuala Lumpur: Pustaka Al-Mizan.

Ahmad Badawi Abdullah, Ashraf Ismail, Penghantar Qiraat dan Hafazan, Selangor: Pusat Perkembangan Pendidikan, UKM Bangi.

Khairul Anuar Mohamad, Zulhilmi Mohamed Nor, HBQE2103, Al-Tajwid,Seri Kembangan, Selangor: Meteor Doc, Sdn. Bhd.

Azahari b Ibrahim, Kitab Pelajaran Tajwid, Melengkapi sukatan pelajaran Tajwid tingkatan 1-5 KBSM ,Kuala Lumpur : Darul Nu’man.

Abdullah Al-Qari b Haji Salleh (A.Q.H.A.S), (Cetakan ke limabelas -2006) Kursus Qari dan Qariah. Pustaka Aman Press.

Surur Shiha buddin An-Nadawi ( Edisi 2007 –Jilid 1 & 2), Ilmu Tajwid Menurut Riwayat Hafs ‘An ‘Asim Melalui Toriq Asy-Syatibiah. Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak .

Ustaz Mahadi bin Dahlan dan Ustaz Azharuddin Sahil, Al-Quran Rasm Uthmani Bertajwid dan disertai Makna,: Pustaka Haji Abdul Majid.

Ustaz Mahadi b Haji Dahlan Al-Hafiz , Belajar tajwid Al-Quranul Karim Cara Mudah dan Tepat ( Edisi Lengkap Rasm Uthmani). Kuala Lumpur :Al-Hidayah Publishers,

Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail. Panduan tertil Al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Ustaz Zamri b Mat Isa, Memahami dan Mempelajari Tajwid Al-Quran cara Mudah dan Berkesan, ( Edisi Baru dan Lengkap Resam Usmani), Kota Bharu Kelantan: O.M.I. Nasuha Enterprise.

Ustaz Haji Muhammad Hassan bin Ahmad.Cara Mudah Belajar Tajwid, Haji Abdul Kadir Leong, Tajwid Al-Quran Rasn Uthmani,( Edisi Januari 2002), Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Ustaz H. As’ad Human, Ilmu Tajwid Cara Mudah dan Berkesan, Petaling Jaya, Selangor : Pustaka Dini,.

Abu Mardhiyah( Mohamad b Abd Manaf), Tajwid Al-Quran ( Cetakan Ke tiga) Februari 2005, Gombak, Kuala Lumpur : Al- Jenderaki Enterprise.

Tokoh- tokoh tajwid yang banyak memberi sumbangan dalam pengajaran dan pendidikan

Bahagian ke empat sambungan daripada Perkembangan Ilmu Tajwid Di Tanah Melayu

Dalam penulisan ilmu tajwid terdapat beberapa tokoh yang telah banyak memberi sumbangan dalam pengajaran dan pendidikan. Tokoh-tokoh ini telah bertungkus lumus mengembeling tenaga dan buah fikiran untuk memajukan perkembangan ilmu tajwid yang begitu malap perkembangannya terutama di Malaysia. Mereka telah menulis buku-buku yang berkaitan dengan tajwid sebagai panduan dan pembelajaran kepada umat islam dan pembaca-pembaca al-Quran. Antara tokoh yang banyak memberi sumbangan kepada bidang ini ialah:

1. Tuan Syaikh Musa

Di Kelantan terdapat seorang anak tempatan yang mahir di bidang tajwid dan ilmu tarranum, beliau ialah Tuan Syaikh Musa, yang dilahirkan di Kampung Apa-Apa , daerah Pasir Mas Kelantan. Beliau dilahirkan sekitar Tahun 1840 dan telah melanjutkan pelajaran di Mekah. Semasa beliau berada di Mekah, beliau telah mempelajari ilmu al-Quran dan akhirnya menjadi guru di Masjidil Haram. Setelah itu beliau juga menguruskan kebajikan orang-orang yang menunaikan haji sehingga beliau digelar “Syaikh”. Beliaulah juga yang dikatakan menjadi pelopor tarannum Hijazi yang pertama di Kelantan.

Setelah begitu lama di Mekah, beliau pulang ke Kelantan dan membuka pondok di Kampung Apa-Apa, iaitu di tapak masjid kampung Apa-Apa sekarang. Beliau telah berkahwin dengan Mek Kecik bt Ibrahim dan memperolehi tiga orang anak iaitu Muhammad , Zainab dan Haji Awang. Belaiu telah meninggal dunia pada tahun 1891 dan meninggal ramai anak murid dalam bidang al-Quran, antaranya anaknya sendiri yang mewarisi kemahiran yang ada pada tuan syaikh. Dari segi penulisan pula, beliau bukanlah seorang penulis, ini kerana tidak dinyatakan tajuk-tajuk buku tajwid yang ditulis oleh beliau seperti tokoh-tokoh yang lain.

2. Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz

Beliau anak kelahiran Sanglang, Perlis, dilahirkan pada 11 september 1948. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Arab di Arau, Perlis, kemudian melanjutkan pelajaran ke Maahad Tahfiz Al-Quran Masjid Negara, Kuala Lumpur (1970 -1973), Pengajaran ilmu Qiraat secara mushafahah dan talaqqi di Maahad Qiraat Shubra, Qahirah, Mesir dalam ilmu Qiraat dan Tajwid, Universiti al-Azhar, Jabatan Usuluddin, dengan pengkhususan dalam ilmu tafsir sehingga mendapat Sarjana Muda (B.A) dalam bidang tersebut.

Kini beliau bertugas di Pusat Islam Malaysia, aktif berceramah di jabatan-jabatan Kerajaan, pernah diundang sebagai hakim musabaqah Tilawah al-Quran dan tahfiz sekaligus sebagai Qari jemputan peringkat antarabangsa.
2. Datuk Hassan Azhari
Seorang lagi ilmuan tajwid yang tersohor di Malaysia ialah Datuk Hassan Azhari, 80, atau dikenali juga sebagai Ustaz Hassan. Beliau dilahirkan di Mekah oleh ibunya Fatmah binti Abdul Hakim dan ayahnya Azhari bin Abdul Khaliq seorang tokoh Agama yang terkenal di Selangor. Beliau telah berhijrah bersama keluarga ke Selangor ketika berusia lapan tahun.Ustaz Hassan dibesarkan dalam suasana dan persekitaran keluarga dan masyarakat Arab yang berilmu dan beragama, ini memudahkan lagi beliau menguasai ilmu agama dan juga kemahiran membaca al-Quran. Beliau mempelajari al-Quran secara formal sejak kecil di Mekah iaitu di peringkat rendah di Madrasah Dar al-Ulum, Mekah. Antara guru al-Quran beliau di sini ialah Sheikh Yasin al-Fadani dan di Masjidil Haram, gurunya ialah Sheikh Ismail Tamim (salah seorang imam masjid di Mekah). Selain itu, beliau juga mempelajari al-Quran secara tidak formal melalui guru-guru agama dari Indonesia dan Patani.
Datuk Hassan dapat menghafaz 10 juzuk al-Quran semasa beliau berusia 10 tahun di bawah bimbingan Sheikh Ismail. Beliau mula mempelajari tarannum dan qiraat di Mesir pada tahun 1948. Gurunya dalam tarannum antaranya ialah Sheikh Saiyid Mahmud Lutfi Amir dan Sheikh Mahmud Amin Tantawi. Berkat usaha beliau yang gigih beliau telah menguasai pengajian tajwidnya dengan cemerlang sehingga beliau telah dilantik sebagai hakim tilawah al-Quran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Atas keikhlasan menabur bakti itulah, Ustaz Hassan diberi anugerah pada tilawah antarabangsa ke- 50 yang lalu kerana telah 50 kali bertugas sebagai hakim tilawah. Ia boleh disamakan dengan sambutan Jubli Emas sebagai hakim tilawah antarabangsa. Di peringkat kebangsaan pula, Hassan telah menjadi hakim selama 51 tahun iaitu sejak ia mula diperkenalkan. Atas sumbangan dan khidmat dalam bidang pembacaan al-Quran, Hassan dianugerahkan Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan 1423H bersamaan tahun 2002 selain beberapa anugerah seperti Tokoh Guru Agama Negeri Selangor tahun 1989 dan Tokoh Maal Hijrah Wilayah Persekutuan pada tahun 1990.
3- Ustaz Surur Shihabuddin An-Nadawi
Seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Berumur 39 tahun.Pengarang Buku Ilmu Tajwid Jilid I & II. Beliau yang turut dijemput oleh syarikat rakaman EMI untuk merakamkan suara untuk bacaan Yasin dan Tahlil bacaannya sendiri. Rakaman itu kini berada di pasaran dalam bentuk kaset dan cakera padat. Surur juga berpengalaman menghafaz al-Quran di Darul Ulum, Deoband dan mendalami ilmu hadis di Nahdatul Ulama, Lucknow, India.
Dari segi khidmat masyarakat pula, Surur pernah menjadi Pengerusi Surau Al-Firdaus, Kota Damansara selama dua tahun yang berakhir tahun lalu (2005). Kini beliau adalah pengerusi Kelas Bimbingan Rehal, Kota Damansara, sebuah pusat pengajian al-Quran dan fardu Ain yang dibuka untuk semua lapisan muslim dewasa dan kanak-kanak.

4. Ustaz Haji Muhammad Hassan bin Ahmad

Beliau dillahirkan pada 4 Januari 1940 di Kampung Bayam, Kota Bharu, Kelantan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Padang Pak Amat, kemudian menyambung plajaran ke Sekolah Menengah Maahad Muhammadi, Kota Bharu, kemudian ke Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Beliau pernah berkhidmat sebagai Mudir di Sekolah Menegah Agama Khairiah, Padang Pak Amat juga sebagai tenaga pengajar di Sekolah Kebangsaan Padang Pak Amat. Ustaz juga pernah memegang jawatan pegawai di beberapa daerah sekitar negeri kelantan.

Beliau mula mendapat pendedahan awal mengenai ilmu al-Quran pada sekitar tahun 90 an daripada beberapa orang guru al-Quran termasuklah Datuk Ishak bin Lembik, Tuan Guru Haji Yaakub, Tuan Haji Ahmad bin Haji Salleh al-Hafiz dan beberapa orang guru dari Mekah, Mesir dan Pakistan. Kini Beliau melanjutkan pengajian di Kolej Antarabangsa Ismail Petra ( KIAS) dalam pengajian ilmu Qiraat. Ustaz Haji Muhammad Hassan juga aktif memberi khidmat mengajar, memberi ceramah dan mengadakan kursus al-Quran kepada pelbagai peringkat lapisan masyarakat.

Buku-buku tajwid yang berada di pasaraan dan menjadi rujukan masyarakat
Senarai Buku-buku Tajwid adalah seperti berikut :

Ilmu Tajwid Al-Quran- ditulis oleh Ustaz Hassan Mahmud Al-Hafiz diterbitkan oleh Pustaka Al-Mizan, Kuala Lumpur.

Kitab Pelajaran Tajwid, Melengkapi sukatan pelajaran Tajwid tingkatan 1-5 KBSM – ditulis oleh Azahari b Ibrahim, diterbitkan oleh Darul Nu’man, Kuala Lumpur

Kursus Qari dan Qariah – ditulis oleh Abdullah Al-Qari b Haji Salleh (A.Q.H.A.S) – diterbitkan oleh Pustaka Aman Press- Cetakan ke limabelas -2006

Ilmu Tajwid Menurut Riwayat Hafs ‘An ‘Asim Melalui Toriq Asy-Syatibiah – dikarang oleh Surur Shiha buddin An-Nadawi ( Edisi 2007 –Jilid 1 & 2), Penerbit: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak , Selangor.

Al-Quran Rasm Uthmani Bertajwid dan disertai Makna- ditulis oleh Ustaz Mahadi bin Dahlan dan Ustaz Azharuddin Sahil. Penerbit: Pustaka Haji Abdul Majid.
Belajar tajwid Al-Quranul Karim Cara Mudah dan Tepat ( Edisi Lengkap Rasm Uthmani – ditulis oleh Ustaz Mahadi b Haji Dahlan Al-Hafiz. Penerbit : Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur.

Panduan tertil Al-Quran ditulis oleh Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail. Penerbit : Darul Fikir, Kuala Lumpur.

Memahami dan Mempelajari Tajwid Al-Quran cara Muda dan Berkesan,( Edisi Baru dan Lengkap Resam Usmani, ditulis oleh Ustaz Zamri b Mat Isa. Penerbit : O.M.I. Nasuha Enterprise , Kota Bharu Kelantan.

Cara Mudah Belajar Tajwid, ditulis oleh Ustaz Haji Muhammad Hassan bin Ahmad.

Tajwid Al-Quran Rasn Uthmani, Edisi Januari 2002, Karangan Haji Abdul Kadir Leong, Penerbit : Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Ilmu Tajwid – Cara Mudah dan Berkesan, ditulis oleh Ustaz H. As’ad Human. Penerbit: Pustaka Dini, Petaling Jaya, Selangor.

Tajwid Al-Quran ( Cetakan Ke tiga) ; Februari 2005, Ditulis oleh Abu Mardhiyah (Mohamad b Abd Manaf), Penerbit : Al- Jenderaki Enterprise, Gombak, Kuala Lumpur.

Penulisan Ilmu Tajwid di alam Melayu dan kandungan yang dibahaskan

(Bahagian ke tiga sambungan daripada Perkembangan Ilmu Tajwid Di Tanah Melayu)

Dari sejarah pula perkembangan ilmu tajwid bermula sejak zaman rasulullah s.a.w lagi, di mana mengikut sejarah, Rasulullah menerima wahyu dari jibril sudahpun dengan bertajwid, cuma pada masa itu tidak ditekankan hukumnya dengan terperinci dan dibukukan.
Orang yang mula-mula sekali membukukan ilmu ini ialah Imam Al-‘Azim Abu Abid Qasim bin Salam pada kurun yang ke tiga hijrah. Manakala ada pendapat lain pula mengatakan orang yang mula-mula membukukan ilmu ini ialah Hafs bin ‘Umar al-Duri.

Di Malaysia, sejarah perkembangan ilmu tajwid adalah selari dengan sejarah perkembangan Islam. Mengikut pendapat ahli sejarah, Islam mula bertapak di Malaysia pada abad ke 15 di mana Melaka telah muncul sebagai pusat perdangangan yang penting di Asia Tenggara. Para pedagang termasuk pedagang Arab telah datang ke Melaka untuk berdagang. Di samping berdagang, mereka juga cuba menyebarkan Agama Islam. Mengikut sejarah Melayu, Raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara telah diislamkan oleh Sheikh Abdul Aziz dari Mekah pada tahun 1414 yang kemudiannya berkahwin dengan puteri Islam dari Pasai. Melalui perkembangan Islam inilah, para mubaligh dari Tanah Arab telah mengajar al-Quran dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Di dalam pengajaran al-Quran, ilmu tajwid diberi penekanan yang serius agar pembacaan umat islam betul dan mengikut apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Usaha mengajar al-Quran dijalankan melalui madrasah-madrasah, rumah-rumah individu (tok imam) dijalankan oleh para mubaligh dari negeri arab. Mereka menjalankan pengajian al-Quran secara bersemuka bertujuan orang yang diajar dapat membaca al-Quran dengan bertajwid. Dari sinilah bermulanya perkembangan ilmu tajwid di Malaysia.

Pada peringkat awal ramai mubaligh asing terutama dari arab dan India datang ke Melaka untuk menyebarkan dakwah islam. Setelah beberapa lama lahirlah pula para mubaligh yang terdiri dari anak-anak tempatan Melaka. Mereka inilah yang meneruskan perjuangan menyebarkan islam dan pembacaan al-Quran bertajwid kepada penduduk-penduduk tempatan dan negeri-negeri lain di persekitaran. Konsep dakwah yang disarankan oleh islam turut mempengaruhi faktor penyebaran Islam (Al-Quran dan Syariat Islam). Setiap individu islam bertanggungjawab menyampaikan ajaran ini kepada orang lain, telah menyebarluaskan lagi islam di Malaysia.

Sejarah juga menyatakan bahawa Islam sampai ke Kedah pada 291 H (903 M) dengan penemuan batu nesan tertua di Tanjung Inggeris. Di negeri Kelantan pula pada tahun 577H ( 1181 M) dengan penemuan dinar emas di Kota Kubang Labu, Tumpat. Penemuan Batu Bersurat di Terengganu pada 702H (1302M) membuktikan bahawa negeri Terengganu juga menerima Islam. Ini kerana diyakini oleh ahli sejarah Islam bahawa perkembangan pengajian al-Quran dan tajwid juga bermula dari tarikh dan tempat tersebut.

Mengikut sejarah perkembangan ilmu tajwid, penyusun ilmu tajwid yang pertama dalam bahasa Melayu adalah seorang ulamak yang bernama Muhammad Salih bin Ibnu Mu’ti bin Syeikh Muhammad Salih al- Kalantani. Asal usulnya tidak diketahui tetapi mengikut sejarah nama di akhir adalah al-Kalantani, berkemungkinan beliau berasal dari kelantan.( nama ini terdapat dalam sebuah buku karya beliau ). Berdasarkan kepada bukunya mengenai ilmu tajwid, yang bertajuk “ Mir’atul Quran fi Tashili Ma’rifati Ahkamit Tajwid lil Mulkil Wahhab” dihasilkan pada tahun 1193H bersamaan 1779M adalah tarikh terawal mengenai ilmu itu yang ditulis dalam bahasa Melayu. Beliau juga telah mengambil kitab tafsir Bahasa Melayu “Turjumanul Mustafid”, Karya Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri yang merupakan terjemahan dan tafsir al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu. Buku ilmu tajwid karya Ibnu Syeikh Abdul Mu’ti ini telah disalin semula oleh Tuan Guru Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Terengganu bermula pada tahun 1235H (1819) dan disiapkan pada tahun 1265H bersamaan 1848M. (mengambil masa sekitar 42 tahun untuk menyiapkannya).

Terdapat juga beberapa orang ulamak dari kerajaan Sambas, Indonesia yang telah menulis ilmu tajwid dalam versi Melayu, diantaranya ialah Haji Khairuddin ibnu Haji Qamaruddin Sambas, yang telah menulis beberapa buah buku termasuklah ilmu tajwid tetapi tidak dinyatakan tarikhnya. Kandungannya membincangkan ilmu tajwid secara lengkap untuk peringkat asas (Koleksi tulisan Allayarham Wan Mohd Shaghir Abdullah, internet 5 may 2008- Isnin). Seorang lagi Ulamak Sambas yang menulis tajwid ialah Haji Mohd Yasin bin Al-Haji Muhammad Sa’ad Sambas di mana buku tajwid yang ditemui di karang oleh beliau ialah “Ilmu Tajwid”. Buku ini diselesaikan di Mekah, Waktu Dhuha, hari Sabtu bersamaan 20 Syawal 1285H. Kandungannya menjelaskan tentang ilmu Tajwid al-Quran. Pada bahagian awal ditulis dalam Bahasa Arab yang diberi makna dalam bahasa Melayu. Bahagian kedua semuanya menggunakan bahasa Melayu. Manuskrip ini diperolehi di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia pernah dimiliki oleh salah seorang keturunan Kerabat Diraja Kerajaan Pontianak. Tarikh Perolehan ialah pada 11 Rabiulawal 1423H hari jumaat bersamaan 24 Mei 2002M.

Kandungan yang ditulis atau dibahaskan dalam penulisan ilmu tajwid di alam melayu adalah merangkumi :

1. Makhraj huruf merupakan kompenan terpenting dalam pengajian Tajwid al-Quran. Makhraj huruf dari segi bahasa bererti tempat keluar huruf iaitu daripada bahagian dalam mulut. Manakala makhraj huruf pula merupakan kata jama’ yang berasal daripada kata tunggal (mufrad) iaitu huruf. Kesimpulannya makhraj huruf bererti tempat keluar huruf-huruf Hijaiyyah di dalam al-Quran (Saudi, 1990, ms:33). Sementara dari segi istilah ilmu tajwid pula makhraj huruf ialah tempat keluar sebutan huruf-huruf Hijaiyyah di dalam al-Quran yang terbit daripada makhraj Muhaqqaq atau Muqaddar. Manakala kalimah huruf pula ialah huruf-huruf Hijaiyyah yang bermula dari Alif hingga Ya’ yang juga dikenali sebagai huruf al-mabani, huruf al-‘Arabiyyah dan huruf al-Mu’jam. Dalam makhraj huruf terdapat 17 bahagian, perbahasan yang dikemukakan ialah bagaimana huruf-huruf keluar samada dari rongga mulut (al-jauf – 1 makhraj), kerongkong (al-Halq – 3 makhraj), Lidah (al-Lisan – 10 makhraj), dua bibir ( al-Shafatain (2 makhraj) dan dalam hidung (al-Khaisyum – 1 makhraj).
Contohnya : Dari rongga mulut ( al-jauf) keluarnya huruf-huruf mad iaitu ا , و ي
قال( فتحة) , يقول ( ضمة) , قيل (كسرة)

2. Sifat-sifat huruf – Kalimah sifat-sifat huruf dalam bahasa arab ( ( الصفات sebenarnya kata jamak dari kalimah mufrad iaitu ( مفرد ). Menurut Kamus Dewan Helaian 1201, kalimah sifat boleh ditakrifkan dalam tiga penakrifan berikut:
a. Keadaan sesuatu rupa atau benda yang dapat dilihat
b. Keadaan yang dimiliki oleh sesuatu benda, orang dan lain-lain lagi.
c. Pembawaan seseorang, perangai , tabiat dan watak.

Dari segi istilah ilmu tajwid pula sifat-sifat huruf ialah sesuatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang kaifiat atau kaedah menzahirkan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf Hijaiyyah. Ianya terbahagi kepada dua iaitu sifat yang berlawanan dan sifat tunggal. Perkara yang dibahaskan dalam sifat-sifat huruf ialah cara mengeluarkan nafas tanpa sekatan (ريان النفس ketika menyebut huruf-huruf yang memiliki sifat Hamas. Huruf-huruf tersebut ialah , فَحَثْهُ شَخْصٌ سَكَت Begitulah juga sebaliknya, menyekat atau menahan nafas daripada bebas keluar ketika menyebut huruf-huruf yang memiliki sifat Jahar (Al- Mursafi, 1982, ms:75), terdapat 19 huruf jahar yang terhimpun dalam kalimah berikut :عظم وزن قارىءٍ ذِي غضٍّ جَدُّ طلب . Kedua-dua sifat ini adalah berlawanan iaitu sifat hamas (keluar nafas dengan bebas) lawannya sifat Jahar (menahan nafas), Selain daripada itu sifat berlawanan juga terapat juga sifat Syiddah dan Rakhawah, sifat Isti’la’ dan istinfal, sifat ‘iba’ dan infitah, Izlaq dan ismat .

Sifat tunggal pula mempunyai 7 sifat seperti sifat Safir, mutaharrik, sifat lin, sifat takrir, sifat tafasyi, sifat isti’lah dan Qalaqalah. Sebagai contoh sifat tunggal ialah Qalaqalah yang mempunya lima huruf iaitu ق ط ب ج د dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu qalaqalah Kubra dan Sughra. Ianya membicarakan bagaimana cara membaca kedua-dua qalaqalah tersebut.
Contohnya : Qalaqalah Kubra pada kalimah : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌdibaca dengan detakan yang jelas pada kalimah” أحد “ begitulah sebaliknya pada kalimah yang mengandungi qalaqalah sughra, contohnya pada ayat ,
óOs9r& ö@yèøgs† ö/èfy‰øŠx. ’Îû 9@‹Î=ôÒs? ÇËÈ hendaklah di baca dengan detakan yang kecil (hidup mati bunyinya)

3. Hukum-hukum bacaan seperti hukum nun sakinah dan tanwin, mim sakinah, mim dan nun syaddah, hukum mutamasilain, hukum mutaqaribain, mutajanisain dan mutaba’idain, hukum lam dan ra’, hukum bacaan Mad dan Qasr, Waqaf dan ‘ibtida’, Isti’azah dan basmallah dan lain-lain.

a. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin

Nun Sakinah dan tanwin dikenali juga dengan “Hukum Lima”. Nun Sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris atau nun mati ( ن ) . Nun sakinah tetap ada samada ketika waqaf ataupun mati. Contohnya : من هاجر
(Nasr, 1349H, ms116), sementara tanwin pula ialah nun mati yang ditambah tetapi bukan atas sebab-sebab tawkid. Ia hanya terdapat pada akhir tiap-tiap isim, contohnya : عَلِيمٍا حَكِيمٍا , Tanwin akan dihazafkan ketika waqaf, contohnya: إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

Dalam bab ini ianya membincangkan tentang bentuk dan pembahagian Nun Sakinah dan Tanwin, di mana keduanya terbahagi kepada lima bahagian iaitu izhar halqi, ikhfa’ hakiki, idgham maal ghunnah, idgham bilaghunnah dan iqlab. Ianya juga membahaskan bagaimana cara membaca hukum-hukum tersebut dengan betul.
Contohnya : hukum bacaan Iqlab iaitu apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu huruf ba (نْ\ ً ٍ ٌ برتمو ب ), bentuknya seperti contoh di bawah
( مِن بَعْدِ ) dan (سَمِيع بَصِيرُ ) dan cara bacannya hendaklah dimasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf ba’ digantikan sebutannya kepada bunyi mim dan hendaklah dirapatkn kedua-dua bibir semasa membacanya.

b. Mim Sakinah, Nun dan Mim Syaddah – adalah kesinambungan daripada hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Dalam perkara ini, perkara utama yang dibincangkan adalah mengenai bentuk, pembahagian hukumnya dan bagaimana kaedah membacanya sama seperti hukum nun dan tanwin di atas. Mim Sakinah dibahagikan kepada tiga iaitu Idgham Mislain, Ikhfa’ Syafawi dan Izhar Syafawi.
Contoh : ikhfa’ Syafawi apabila mim mati bertemu huruf ba’ seperti يوم هم برزون
dan ianya hendaklah dibaca di atas sifat antara izhar dan idgham disamping mengekalkan sifat ghunnah pada huruf pertama. Ketika membacanya tidak boleh dirapatkan kedua-dua bibir (direnggang sekadar boleh diselit sehelai kertas).
Begitu juga dengan hukum nun dan mim syaddah, wajib didengungkan apabila kalimahnya. Contoh pada ayat :
!$¯RÎ) š»oYø‹sÜôãr& trOöqs3ø9$# ÇÊÈ ¢OèO £`è=t«ó¡çFs9 >‹Í³tBöqtƒ Ç`tã ÉOŠÏè¨Z9$# ÇÑÈ
Kedua-dua ayat di atas wajib didengungkan bacaannya pada mim syaddah dan nun syaddah dengan kadar 2 harakat.

c. Hukum-hukum Mutamasilain, Mutaqaribain, Mutajanisain dan Mutaba’idain. Tajuk di atas adalah untuk menambahkan lagi konsep dan perbandingan antara keempat-empat hukum di atas dengan makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Ini kerana makhraj dan sifat huruf menjadi pengukur utama dalam menentukan hukum-hukum mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain dan mutaba’idain. Ianya dapat membantu pembaca al-quran memahami lebih mendalam berkaitan dengan makhraj huruf dan sifat huruf untuk tujuan pembacaan al-quran yang sempurna. Pengertian setiap idgham adalah seperti di bawah :
a) Idgham mutamasilain – pertemuan huruf yang sama dari segi nama, makhraj dan sifat seperti pertemuan huruf د dalam contoh berikut:
#sŒÎ)ur öNä.râä!%y` (#þqä9$s% $¨YtB#uä ‰s%ur (#qè=yz¨Š ̍øÿä3ø9$$Î/


ii) Idgham Mutaqaribain – pertemuan huruf yang hampir sama dari segi makhraj dan sifat atau hampir sama dari segi makhraj tidak sifat dan sebaliknya
ôMt/¤‹x. ߊqßJrO !$yg1uqøósÜÎ/ pada ayat ÇÊÊÈ pertemuan antara huruf dan contohnya
iii) Idgham Mutajanisain - pertemuan huruf yang sama dari segi makhraj tetapi berlainan sifat. Contohnya pertemuan huruf ط dengan ت di dalam kalimah
أحطت dan بسطت
iv) Idgham Mutaba’idain - pertemuan dua huruf yang kedua-duanya jauh dari segi makhraj dan beza dari segi sifat. Contohnya kalimah تحملون dalam surah al-mukminun ayat 22.
$pköŽn=tãur ’n?tãur Å7ù=àÿø9$# tbqè=yJøtéB ÇËËÈ
d. Hukum Lam dan Ra’ - Ianya membincangkan bertapa pentingnya huruf Lam dan ra’ di dalam al-quran berbanding huruf hijaiyyah yang lain. Huruf Lam dan ra’ dilihat begitu istimewa kerana ia melibatkan hukum-hukum idgham, izhar tarqiq dan tafkhim, sekaligus menjelaskan bahwa ianya adalah lanjutan sebahagian daripada sifat-sifat ‘Ardiyyah yang telah dibahaskan. Hukum Lam dan Ra’ dibahaskan dalam dua dimensi yang berasingan kerana kedua-duanya berlainan dari segi makhraj dan kebanyakan sifat. Hukum Lam terbahagi kepada lima bahagian iaitu لام الرف , لام الأمر , لام الفعل , لام الإسم , لام التعريق Al-Mursafiyy, 1982,ms 201). Contohnya surah al-syura ayat 23 :
y3 @è% Hw ö/ä3è=t«ó™r& Ïmø‹n=tã #·ô_r& žwÎ) no¨ŠuqyJø9$# ’Îû 4’n1öà)ø9$# 3 `tBur ô$ÎŽtIø)tƒ ZpuZ¡ym ÷ŠÌ“¯R ¼çms9 $pkŽÏù $·Zó¡ãm 4
sementara hukum Ra’ dibahaskan dari segi bacaan Tarqiq ( ترقيق ) dan Tafkhim ( تفخيم .(

e. Hukum-hukum Bacaan Mad dan Qasr – Mad dari sudut bahasa bererti bertambah, dan dari segi istilah tajwid pula memanjangkan suara ketika menyebut huruf-huruf Mad dan Lin atau salah satu huruf lin (Al- Mursafiyy, 1982, ms:268). Sementara Qasr pula dari segi bahasa ialah menahan atau menyekat, dari segi istilah pula ialah menetapkan kadar panjang huruf mad dan lin tanpa sebarang tambahan bagi kedua-duanya. Bahagian ini membicarakan tentang panjang dan pendeknya sesuatu bacaan ayat-ayat al-quran. Mad terbahagi kepada dua bahagian yang utama iaitu Mad Asli ( Tabiee) dan Mad Far’i pula terbahagi kepada 13 bahagian iaitu Mad Arid Lil sukun, Mad jais munfasil, mad wajib muttasil, mad iwad, mad badal, mad tamkin, mad faraq, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi mukhaffaf , mad silah towilah dan Qasirah. Ianya membahaskan bentuk-bentuk mad tersebut, cara membacanya serta qadar panjang bacaannya. Ini dapat dilihat beberapa contoh-contoh ayat di bawah:
i) Mad wajib muttasil pada kalimah السماء dibaca dengan kadar lima harakat.
ii) Mad Jaiz Munfasil pada kalimah قُو~ أَنفُسَكُمْ boleh dibaca dengan kadar 2/4/5 harakat.

f. Wakaf dan ibtida’- Wakaf ialah menghentikan bacaan dengan memutuskan suara di hujung perkataan tertentu seketika serta melepaskan nafas dengan niat untuk menyambung semula bacaan selepasnya. Waqaf ini pula terbahagi kepada 4 iaitu waqaf Tam, waqaf Hasan, waqaf Kafi dan Waqaf Qabih. Perkara yang dibincangkan adalah bentuk waqaf , cara berhenti dan bagaimana pula menyambung bacaan. Contohnya :
y7Í´¯»s9'ré& 4’n?tã “W‰èd `ÏiB öNÎgÎn/§‘ ( y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd šcqßsÎ=øÿßJø9$# ÇÎÈ
Berhenti di atas kalimah šcqßsÎ=øÿßJø9$# adalah waqaf Tam kerana ia adalah
penamat cerita orang-orang mukmin. Kemudian bermula dengan cerita orang-orang kafir yang bermula dengan perkataan ( ( إِنَّ Oleh itu tidak terdapat pertalian di antara ayat 5 dan 6. Inilah yang dinamakan waqaf Tam.
Dari segi menyambung semula bacaan ( ibtida’) samada bermula pada perkataan ( kalimah) yang diberhentikan ke atasnya atau selepasnya terpulanglah kepada kesesuaian makna kerana tidak ada kaedah yang tetap kecuali berhenti pada hujung ayat atau kalimah yang ada tanda-tanda wakaf seperti ج, صلى , ط , لا dan lain-lain. Ia harus memulakan dengan kalimah selepas tempat berhenti ( waqaf). Kedua-dua ini sangat penting dalam menyempurnakan bacaan al-Qur’an. Ini kerana ramai di kalangan pembaca al-Quran tidak mengetahu bahasa Arab.

Pengenalan Ilmu Tajwid dan periwayatan yang digunakan di Malaysia

(Bahagian ke dua sambungan daripada Perkembangan Ilmu Tajwid Di Tanah Melayu)


Ilmu Tajwid dari segi bahasa ialah mengelokkan sesuatu atau mendatangkan sesuatu yang baik. Sementara dari segi Istilah pula ialah sesuatu ilmu untuk mengetahui cara melafazkan huruf-huruf al-Quran dengan betul.
Sesetengah ulamak mentakrifkan tajwid sebagai memberi huruf akan haknya daripada sifat-sifat yang lazim baginya, serta keperluan dari segi hukum yang terbit dari sifat-sifat tersebut. (Sa’udi, 1990. ms:121). Ini bermaksud menunaikan hak huruf dan apa yang sepatutnya bagi sesuatu huruf al-Quran seperti menunaikan apa yang sepatutnya bagi makhraj sesuatu huruf, sifat-sifatnya (ciri-cirinya), dengungnya, panjangnya (mad), tebal atau tipisnya sebutan sesuatu huruf dan lain-lain hal yang bersabit dengan ilmu tajwid. Ada yang mentakrifkan sebagail ilmu yang menerangkan hukum-hukum serta kaedah-kaedah yang mesti diamalkan semasa membaca al-Quran dengan menepati apa yang diterima daripada Rasulullah s.a.w.

Al-Quran yang kita warisi dari Rasulullah s.a.w tidak dibaca dengan satu cara sahaja, tetapi ia harus dibaca dengan beberapa cara mengikut riwayat Qiraat yang diambil dari Rasulullah s.a.w . Ini kerana Rasulullah s.a.w membenarkan para sahabat membaca al-Quran mengikut Lahjah (loghat/dialek) mereka sendiri, yang mana mereka semua adalah berbahasa arab sama seperti bahasa al-Quran yang diturunkan. Maka wujudlah di kalangan para sahabat , pembacaan al-Quran yang berbeza tetapi kesemuanya diakui sah oleh Rasulullah s.a.w melalui hadith baginda yang berbunyi :

قَا لَ أَقْرَأَنِى جِبْرِياُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُونِي حَتَّى انْتَهِى اِلَى سَبْعَةٍ أَحْرُفٍ.

Ertinya : “ Jibril a.s membaca kepada aku al-Quran dengan satu cara sahaja, maka aku berulang-ulang meminta supaya ditambah bacaan lain, dan jibril pun menambahya sehinggalah lengkap 7 perbezaan bacaan”
(Hadis ke 4607 Sahih al- Bukhari)

Di Malaysia, pembacaan al-Quran pada masa sekarang adalah mengikut Rasm Uthmani, yang telah ditulis dan dibukukan semasa pemerintahan Saidina Othman bin Affan r.a. Sementara bacaannya adalah mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman melalui Toriq Asy-Syatibiyyah dan ianya diambil dari Qiraat Imam ‘Asim. Imam ‘Asim adalah seorang pelopor mazhab Qiraat yang tujuh daripada sepuluh. Nama beliau ialah ‘Asim bin Abi an-Najud al-Asadi al-Kufi, Syeikh Qurra’di Kufah selepas Abu ‘Abd Rahman as-Sulami. Beliau adalah seorang Tabi’en yang hampir dengan para sahabat dan berkesempatan bertemu dengan ramai di kalangan mereka ( sahabat) semasa hayatnya. Beliau seorang yang fasih serta mahir dalam bacaan al-Quran, memiliki suara yang lunak, sedap dan disegani, apabila beliau membaca al-Quran hingga dikatakan beliau “manusia yang paling baik suaranya dalam bacaan al-Quran”.

Bersambung sanad (salasilah) bacaan al-Qurannya kepada Rasulullah s.a.w hanya diselangi oleh dua orang perantaraan sahaja sepertimana gambarajah di bawah :

Gambarajah : Kedudukan ‘Asim bersambung sanad dengan Rasulullah

Beliau wafat setelah meninggalkan warisan yang tidak ternilai bagi seluruh umat islam pada penghujung tahun 127 hijrah dan dikebumikan di Kufah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal: “ Aku pernah bertanya bapaku : Qiraat manakah yang lebih kamu sukai ? Jawab Imam Ahmad (w: 241H): Qiraat penduduk Madinah. Jika tiada, maka Qiraat Imam “Asim”. Beliau mempunyai anak murid yang terlalu ramai tetapi yang paling mashyur hanya dua orang sahaja iaitu :

i)Abu Bakar Syu’bah bin Abbas
ii)Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi yang menjadi periwayatan pembacaan al-Quran penduduk Islam di Malaysia.

Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud al-Asadi al- Kufi, terkenal dengan gelaran Abu Umar merupakan anak murid dan juga anak tiri kepada Imam “Asim. Beliau telah mengambil bacaan al-Quran terus dari gurunya “Asim secara talaqqi dan Musyafahah. Beliau amat terkenal dengan ketelitian dan ketepatan bacaan dan hafalan al-Qurannya. Beliau belajar sehingga menjadi seorang yang sangat mahir melebihi rakannya yang bernama syu’bah. Ramai di kalangan ulamak mengakui ketokohan beliau dalam bacaan al-Quran. Oleh sebab itu beliau lebih mashyur dan terkenal di segenap pelusuk Negara menjadikan ramai manusia datang belajar dengannya.

Bersambung sanad (salasilah) bacaan al-Quran kepada Rasululllah melalui gurunya Imam “Asim seperti berikut :

Hafs <= ‘Asim <= As- Sulami <= Ali <= Rasulullah s.a.w

Gambarajah : Kedudukan bersambung sanad dari gurunya sehingga kepada Rasulullah s.a.w.

Oleh kerana Hafs telah melahirkan ramai anak-anak murid, maka bacaan riwayat Hafs ini telah tersebar luas ke seluruh Negara Islam, pada waktu itu hingga ke hari ini terutama sekali negara-negara sebelah Asia. Beliau wafat pada tahun 180 Hijrah. Selepas kewafatan Imam Hafs wujud pula Toriq (aliran bacaan) yang berbagai-bagai seperti aliran Asy-Syatibiah dan aliran Al-Jazariah. Kita di Malaysia membaca al-Quran mengikut Rasm Uthamani dan kaedah bacaan mengikut riwayat Hafs melalui Toriq Asy-Syatibiah.

Imam Asy-Syatibiah, nama sebenarnya ialah Al-Qasim bin Fiyyurah bin Khalf bin Ahmad Asy- Syatibi Ar-Ru’aini Al-Andalusi. Dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah di Syatibah di Andalus. Beliau adalah imam yang terkemuka dalam meriwayatkan Qiraat yang tujuh melalui kitabnya yang terkenal iaitu Hizrul Amani wa Wajhut Tahani atau lebih dikenali dengan Matan Asy-Asyatibiah. Beliau mempelajari al-Quran dan Qiraat dari gurunya di Syatibah iaitu Abi Abdullah Muhammad bin Abil “As Al-Nafari. Imam As-Syatibi adalah seorang yang mendalam pengetahuannya dalam bidang-bidang ilmu islam dan Bahasa Arab. Selain daripada ingatan beliau yang kuat dan akal yang tajam, beliau juga mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia, tidak memandang dunia, takut kepada hukum Allah. Beliau merupakan seorang yang mahir dalam semua Qiraat, namun apa yang beliau riwayatkan daripada bacaan Imam ‘Asim adalah lebih mashyur dan diterima oleh semua berbanding dengan yang lain. Bacaan oleh beliau daripada riwayat Hafs dari Qiraat ‘Asim dari aliran Asy-Syatibiah telah menjadi bacaan yang utama yang diamalkan oleh sebahagian besar umat islam sehingga ke hari ini termasuklah negara kita Malaysia.

Dari keterangan di atas, jelas terbukti bahawa sesuatu bacaan itu mempunyai bacaan yang sah datangnya dari Rasulullah s.a.w. Walaupun terdapat perbezaan bacaan, tetapi apa yang lebih penting ialah perbezaan itu mestilah mempunyai sandaran yang kuat dan sah dalam pengambilannya.

(Bersambung di bahagian tiga, Penulisan Ilmu Tajwid di alam Melayu dan kandungan yang dibahaskan)

PERKEMBANGAN ILMU TAJWID DI TANAH MELAYU

Disediakan oleh : Ustazah Wan Noriyah Bt Wan Deris, Pasir Puteh Kelantan.
PENDAHULUAN

Al-Quran adalah kalam Allah s.w.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sebagai mukjizat, diturunkan secara mutawatir, membacanya adalah satu ibadah dan ianya bermula dari surah al-fatihah dan berakhir dengan surah an-nas. Membaca al-Quran adalah ibadah, dan pembacaannya mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t sepertimana firmanNya dalam surah al-muzammil ayat ke empat yang bermaksud:

"ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya; dan bacalah Al-Quran Dengan “Tartil”. (perelokkan sebutan dan mengetahui tempat waqaf).

Hal ini dijelaskan lagi oleh rasulullah s.a.w melalui sabdanya yang berbunyi “

خُذُوا الْقُرْءَانَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدُاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ سَالِمٍ وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ

Bermaksud : Ambillah al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Masud, Salim, Muadz dan Ubai ibn Ka’ab.
Ulamak telah meletakkan garis panduan yang masyhur dalam pengriwayatan dan rukun bacaan al-Quran. Rukun-rukun bacaan al-Quran yang telah disepakati oleh para ulamak adalah seperti berikut:
1. Hendaklah dari sanad yang sahih, ianya diriwayatkan oleh seorang yang adil dan kuat ingatan serta bersambung sanadnya kepada rasulullah s.a.w tanpa keganjilan dan kecacatan yang mengaibkan.
2. Ianya menepati bahasa ِArab walaupun satu wajah atau bentuk. Bacaan tersebut hendaklah menepati kaedah bahasa Arab yang fasih dan disepakati dan kalaupun ada percanggahan ianya tidaklah memudaratkan.
3. Menepati salah satu mushaf Uthmani dari segi bacaannya. Ianya hendaklah pasti wujud pada salah satu mushaf walaupun tidak ada dalam mushaf Uthmaniyah yang lain.

Membaca al-Quran merupakan satu ibadah yang mempunyai banyak kelebihannya. Orang yang selalu membaca al-Quran semata-mata kerana Allah diberi kelebihan yang tinggi berbeza semasa mereka masih hidup ataupun sesudah berada di akhirat, di samping kemuliaan yang dikurniakan kepada orang yang membaca al-Quran, kelebihan melimpah juga diberi kepada kedua ibubapanya. Ini diakui sendiri oleh rasulullah s.a.w melalui hadisnya yang berbunyi

عَنْ مُعَاذٍ الجُهَينِيْ قَالَ : قَا لَ رَسُولُ اللهِ (ص) : مَنْ قَرَأَ القُرْءَانَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَأجٍا يَوْمَ الٌِيَامَةِ ضَؤْؤُهُ اَحْسَنَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِى بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِى عَمِلَ بِهذَا
Ertinya : “ Dari Muadz al-Juhani telah berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w “ Sesiapa yang membaca al-Quran dan diamalkan apa yang terkandung di dalamnya, ibubapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarannya akan melebihi dari cahaya matahari jika matahari itu berada di dalam rumah-rumahnya di dunia ini. Jadi bayangkanlah bagaimana pula orang yang dirinya sendiri mengamalkan dengannya”.

Al-Quran juga dapat memberi syafaat (pertolongan) yang paling tinggi di sisi Allah s.w.t di hari kiamat. Ini berpandukan hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ سَعِيْدٍ سَلِيْمٍ مُرْسَلاً قَا لَ رَسُولُ اللهِ (ص) : مَا مَنْ شَفِيعٍ أَفْضَلَ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ القُرْءَانِ , لاَ نَبِىُّ وَلاَ مَلَكٌ وَلاَ غَيْرُهُ
Ertinya: “ Dari Sa’id Salim secara mursal telah berkata, telah berkata Rasulullah s.a.w “ Tidak ada syafaat yang paling tinggi melainkan al-Quran yang bukan Nabi dan bukan malaikat dan sebagainya”.
Membaca 100 ayat pada satu malam dimasukkan ke dalam golongan orang yang taat. Sebuah hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud “ Sesiapa yang mendengarkan satu ayat daripada al-Quran, ditulis baginya satu kebajikan yang berlipat ganda dan barang siapa yang membacanya adalah baginya cahaya di hari kiamat.

Pada keseluruhannya pahala membaca al-Quran sangat banyak dan terlalu besar bagi umat Islam yang membaca dan mengamalkannya. Walhal bacaan dalam solat dan berwuduk juga akan mendapat balasan pahala dari Allah. Pahala membaca al-Quran dalam solat bagi tiap-tiap satu huruf adalah seratus kebajikan dan semasa berwuduk pula mendapat sepuluh kebajikan.


(Bersambung di bahagian dua)
Pengenalan Ilmu Tajwid dan periwayatan yang digunakan di Malaysia.

Nota Penghargaan: Terima kasih kepada Ustazah Wan Noriyah Bt Wan Deris yang telah membenarkan hasil kerja beliau ini disiarkan di blog ini untuk menjadi rujukan kepada sesiapa saja.

Tuesday, October 28, 2008

Apa Itu Kemurungan

Kemurungan adalah satu bentuk gangguan emosi paling umum. Gangguan kemurungan sebenarnya merupakan satu penyakit biasa dan lebih umum daripada hipertensi atau diabetes. Kadar kelaziman kes kemurungan dalam sesebuah jangka hayat di mana-mana negara adalah antara lapan hingga 10 peratus. Beberapa kajian oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan Bank Dunia mendapati kemurungan adalah penyakit keempat paling serius dalam melumpuhkan jiwa seseorang di dunia.

Kajian menunjukkan bahawa gangguan ini juga menjadi punca kematian paling umum akibat membunuh diri. WHO menganggarkan kematian akibat bunuh diri di rantau Asia Pasifik adalah lebih tinggi daripada penyakit tibi.

Wanita adalah lebih cenderung menghidap kemurungan berbanding lelaki dengan kadar nisbah 1:2. Beberapa laporan berasingan mendedahkan kira-kira sembilan peratus daripada rakyat Malaysia adalah pesakit yang mengalami kemurungan tahap serius. Selari dengan perangkaan global, kemurungan juga merupakan penyakit keempat serius di Malaysia. Tetapi jika mengikut pecahan jantina, ia berada di tangga ketiga bagi wanita dan ke-10 bagi lelaki.

Menurut Manual Diagnostik dan Statistik Masalah Mental IV (DSM-IV), diagnosis kemurungan hanya boleh dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya lima simptom kemurungan yang hadir untuk tempoh sependek dua minggu. Signifikan kehadiran simptom-simptom ini perlu ketara sehingga menjejaskan aspek sosial dan pekerjaan seseorang.

Simptom-simptom itu termasuk:
Emosi negatif
Anhedonia (perkataan Greek bermakna tiada kenikmatan; tidak dapat merasa nikmat daripada aktiviti harian yang digemari)
Perasaan tidak endah
Hilang minat dan rasa seronok
Hilang minat terhadap hubungan seks
Perasaan sedih
Rasa letih
Hilang berat badan dan selera makan secara mendadak
Mengalami gangguan tidur
Mudah sensitif
Resah
Keliru
Kadar konsentrasi yang lemah
Kesunyian
Perasaan negatif: Hilang harapan, rasa tidak berguna, rasa bersalah, ingin membunuh diri
Masalah-masalah fizikal termasuk: sakit belakang, sakit kepala, pening, kesakitan kronik dan masalah perut.

Diagnosis

Untuk mendiagnosis kemurungan, masalah perubatan lain yang mungkin mengakibatkan simptom-simptom yang sedang dialami pesakit perlu disingkirkan terlebih dahulu. Tiada satu punca tertentu yang mengakibatkan kemurungan. Masalah ini biasanya berpunca daripada gabungan beberapa faktor. Berikut adalah antara kemungkinan yang boleh menyebabkan rasa murung:

Faktor-faktor psikologi: Tekanan daripada sesuatu situasi atau persekitaran dan kejadian (trauma) tertentu.
Faktor genetik, rasa rendah diri, penyakit fizikal yang kronik atau serius.

Nota: Saya sedang mencari bahan untuk Kertas Tugasan PTK4. Entry kali ini adalah berkaitan Kertas Tugasan saya dan saya ambil bulat-bulat dari myadha.blogspt.com. Terimakasih kepada adha kerana memberikan kebenaran untuk saya ceduk dan republish entry ini.

Sunday, October 26, 2008

An Analysis on The Road Not Taken.

The Road Not Taken. By Robert Frost


Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I..
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
The Analysis. (Prepared by my beloved wife)


"The Road Not Taken" by Robert Frost is a poem that seems simple and direct but actually has a two-fold meaning. Frost lures in the readers with a rhythmic poem that could have a figurative or literal meaning depending upon the reader's assessment.
Literally, "The Road Not Taken" is about a traveler who is walking in the woods and has come upon two roads. The traveler cannot travel both roads and thus must make a decision which one to walk. He evaluates both roads and chooses the road less traveled realizing that he cannot back. The poem ends by the traveler stating that his choosing the road less traveled has made all the difference.


Figuratively, "The Road Not Taken" can be applied to a person's life. The traveler is a person who has two choices, which are represented in the poem by the two roads in the woods. The person takes the time to consider both choices and all sides to them by examining the paths. The traveler cannot come back to the other road and as in life if a choice is made, it is impossible to redo. The person must choose between the choices many make or the choice that few make.


I love this poem mainly because I can relate to the figurative side of the poem. Many of the choices I have made were the roads less traveled by others. For example, I am a girl majoring in an agricultural field that is considered by most to be a man's field. I also show cattle, which is dominated by men. Many believe that I do not belong in either and that I am not man enough to handle my cattle or the job I have chosen for my future career. I was also criticized in high school for being the smart kid and for not partying with the popular crowd. I do not regret my choices because they have affected my life greatly. I have met countless people involved in agricultural who have touched my life. I am also proud that I studied in high school because of all the opportunities that keeping good grades have brought me. So this poem appeals to me because I have chosen the road less traveled and that has made all the difference.


The Road Not Taken: Use of Literary Devices
"The Road Not Taken", written by Robert Frost, is a poem that has four five-line stanzas with only two end rhymes in each stanza (abaab). Several kinds of literary devices can be found in the poem. One of the literary devices employed is antithesis.
The first stanza of the poem describes a traveler who comes to a fork in a road through a "yellow wood" and wishes he could "travel both" routes, but at the same time he realizes that the thought of traveling both roads is impractical and therefore rejects it.


In the second stanza, the traveler says the other road has "perhaps the better claim/because it was grassy and wanted wear," implying that this road is "less traveled by." And then he contradicts his own judgment by saying that "Though as for that the passing there/had worn them really about the same." In the third stanza, he comes up with the idea of saving the first, (perhaps) more traveled route for another day, but then he sees that he's most likely not going to return, and therefore, probably will never have the chance to travel the more traveled route in the future. The line "Because it was grassy and wanted wear, in the third stanza is an example of personification because the poet says that the road "wanted wear" while we all know that a road can not think and would not have any desire at all. The poet has also used imagery as a literary device: "Two roads diverged in a yellow wood" (from the first stanza), and "And both that morning equally lay/in leaves no step had trodden black" (from the third stanza) to create a picture in the reader's mind.The literal meaning of the poem is that a traveler who came to a fork in a road in a yellow wood and couldn't decide on which road to take but finally chose to take the one that seemed less traveled by.


The figurative theme of the poem is the crucial nature of the choices people must make on the road of life. The story took place in a yellow wood in the morning time. The tone of the poem is gloomy because the traveler laments the possibilities that the necessity of making a choice leaves unfulfilled, as we can see from the words used in the poem such as "sorry" and "sigh."The Road Not Taken,” by Robert Frost is an enjoyable poem that is a metaphor for life. On a superficial level, this poem is about someone walking through the woods, coming to two possible ways to go, and then choosing one. The narrator chooses the one less traveled, and later says that they do not regret it. The underlying meaning of “The Road Not Taken” is that the narrator is using the woods and paths as a metaphor for the choices people have to make in life. That is the main theme of the poem. It is obvious from lines six to ten that the narrator took the path that was less traveled. In other words, the narrator did not follow the crowd, but instead made his own choice. The structure of the poem is that the narrator is talking about how he had two choices, chose one, and then later in his life looked back and realized he did not regret it. The poem is broken up by spaces, which shows the reader that time has passed, further illustrating the fact that the narrator is looking back at this particular choice in his life. It shows that time has passed because the speaker is talking in the past tense at the end of the poem.


There are many poetic devices in “The Road Not Taken.” The first one that jumps out at the reader is the use of figurative language. Figurative language is language that is not intended to be interpreted in a literal sense. One knows this from reading the poem because the poem is meant to be read with the idea that it has an underlying meaning. It is not meant to be read as a story about a man walking in the woods and having to decide which trail he wants to take. Frost meant for the reader to read what is happening in the story and then to interpret the idea that it is a metaphor for life’s choices. Another poetic device Frost uses is imagery. Imagery is words or phrases that create pictures or images in the reader’s mind. Frost uses imagery when he describes the setting (the woods) to get the reader to see it in their mind. This is obvious from lines one to five when he is writing about the “two roads diverged in a yellow wood.” He describes the woods, but does it in a way that the reader will understand that the two roads symbolize two choices.


Critics almost always agree about what the themes in “The Road Not Taken” are, but they are not as consistent in evaluating it as a poem and as a success. Some critics praise Frost’s poem. In an article published in South Atlantic Quarterly, John T. Ogilvie suggests that the road is a metaphor for the “writerly life.” (Ogilvie 1) He says that “the choice the speaker makes here leads deeper into the wood which…though they hold a solitary privacy, impose a stern isolation endured not without cost” (Ogilvie 1). Ogilvie is going into the emotions portrayed in the poem. Other critics are pretty harsh about the poem and about Frost as a poet in general. In an article in The Yale Review, Isadore Traschen accuses Frost of “unrestrained sentimentality” (Traschen 1). Traschen is agreeing that most people are attracted to this poem because its ideas are familiar and many people prefer romantic ideas to realistic ones. Through the use of poetic devices, figurative language and imagery, Frost has written a beautiful poem. Although some critics criticize him for writing somewhat of a “romantic” style poem, it does not matter because it is based as a metaphor for life. Whether it sounds like it is based on romantic ideas or not, the idea of how people face life-affecting choices everyday still holds true. The idea of life choices is not unrealistic at all. In contrast to Isadore Traschen’s critique, the only unrealistic thing would be if people did not have to make choices every day, whether the idea of it is presented as a metaphor or not.


In conclusion, the theme in Robert Frost’s “The Road Not Taken” is how people are presented with many life affecting choices everyday, and that whether the choices come out the right way or not, everyone has to live with them.. Some are life changing, and some are small. The poem is in somewhat of a romantic style, even though it is a reality-based idea. The poetic devices in the poem add to getting the story across by making it a metaphor for life. By doing that the reader is given a better, more interesting way of thinking about what the poem’s point it.


BibliographyBibliography/Works Cited Page Robert Frost (1874-1963).
Exploring Poetry. 1994 Word Count: 1657

Wednesday, October 22, 2008

Lau Shu Ai Da Mi ( 老鼠爱大米 ) Lyric and Translation

Lau Shu Ai Da Mi ( 老鼠爱大米 )
The Mouse Loves Rice

歌手: 杨臣刚
Artist: Yang Chengang

我听见你的声音
wo3 ting1 jian4 ni3 de sheng1 yin1
I hear your voice

有种特别的感觉
you4 zhong3 te4 bie4 de gan3 jue2
I get a special kind of feeling

让我不断想不敢再忘记你
rang4 wo3 bu4 duan4 xiang3 bu4 gan3 zai4 wang2 ji4 ni3
It constantly makes me dare not to forget you

我记得有一个人
wo3 ji4 de2 you3 yi1 ge4 ren2
I’ll always remember there’s only you

永远留在我心中
yong3 yuan3 liu2 zai4 wo3 xin1 zhong4
Forever will stay in my heart.

哪怕只能够这样的想你
na3 pa4 zhi1 neng2 you4 zhe4 yang4 de xiang3 ni3
even if only can this way so deep I miss you

如果真的有一天
ru2 guo3 zhen1 de you3 yi1 tian1
If, there really come a day

爱情理想会实现
ai4 qing2 li3 xiang3 hui4 shi2 xian4s
This love becomes a reality

我会加倍努力好好对你永远不改变
wo3 hui4 jia1 bei4 nu3 li4 hao4 hao4 dui4 ni3 yong3 yuan3 bu4 gai3 bian4
I will double my efforts to be true to you forever

不管路有多么远
bu4 guan3 lu4 you3 duo1 mo yuan3
No matter how far the road

一定会让它实现
yi1 ding4 hui4 rang4 ta1 shi2 xian4
Surely make this love come true

我会轻轻在你耳边对你说( 对你说 )
wo3 hui4 qing1 qing1 zai4 ni3 er3 bian1 dui4 ni3 shuo1 (dui4 ni3 shuo1)
I’ll lean close to your ear, and softly say (softly say)

我爱你爱着你
wo3 ai4 ni3 ai4 zhe ni3
I love you, I miss you

就像 老鼠爱大米
jiu4 xiang4 lao3 shu3 ai4 da4 mi3
like mouse loves the rice

不管有多少风雨我都会依然陪着你
bu4 guan3 you3 duo1 shao3 feng1 yu3 wo3 dou1 hui4 yi1 ran2 pei2 zhe ni3
No matter strong wind or heavy rain, I will stay with you

我想你想着你wo3 xiang3 ni3 xiang3 zhe ni3
I remember you, I miss you

不管有多么的苦bu4 guan3 you3 duo1 mo de ku3
No matter how difficult

只要能让你开心我什么都愿意
zhi3 yao1 neng2 rang4 ni3 kai1 xin1 wo3 shen2 me dou1 yuan4 yi4
I will do anything to make you happy

这样爱你
zhe4 yang4 ai4 ni3
This is how I love you


Note: The translation is mainly done by me after consulting my court interpreter. The main reason why I made this translation is to learn the language through song. So, I beg to be corrected if there are some mistake in doing the translation.

Saturday, October 18, 2008

How to Tune a Guitar

How to Tune a Guitar.


Tuning the guitar is vital to sounding good. Here are some simple instructions that explain guitar tuning basics. The open strings of a guitar from the thickest to thinest are as follows:
E - the thickest or lowest sounding string is known as the 6th string
A - is the 5th
D - is the 4th
G - is the 3rd
B - is the 2nd
E - the thinest or highest is the 1st

The most common method for tuning both Electric and Acoustic guitars – and the one you can use when no other instrument or guitar tuner is at hand is:


Standard Guitar Tuning Method

Step 1: The E String

Tune the bottom E, as accurately as you can. Chances are it’s in tune anyways, being the thickest string it’s the least likely to detune itself than any of the others. If you have another instrument such as a Piano (which stays in tune for years), you can tune it to the 1st E below middle C. If you have no device or instrument handy just try to get it as accurate as possible, what really counts when you are playing is that the guitar is in tune with itself and any other instruments you might be playing with.Step 2: The A String


Place the first finger of your left hand just behind the fifth fret on the bottom E string. That’s an A note. Keep your finger on that fret. Now pick the fifth and six strings in turn, gently adjusting the fifth string tuning peg until the two notes are the same.
Step 3: The D String

Place the first finger of your left hand just behind the fifth fret on the A string. That’s a D note. Tune the 4th string (the D note) to that.Step 4: The G String

Place the first finger of your left hand just behind the fifth fret on the D string. That’s a G note. Tune your G string to that note.


Step 5: The B StringPlace the first finger of your left hand just behind the forth fret (note the B string is the only one that comes from a different position the forth fret, the rest are from the 5th fret).


Step 6: Tuning the E String

Place the first finger of your left hand just behind the fifth fret on the B string. That’s a E note.


Step 7: Buy an electronic guitar tuner.

This is the best and the easiest way to tune a guitar. Preferably, you buy a tuner, which provides metronome function. Thanks for visiting this page, I hope it was helpful to you. For more infomation please visit http://www.howtotuneaguitar.org/ because this information I obtained from this site. Hope it is not copyrighted. If it is so, please forgive me because I help to promote the site.

Free On Cinta, On Panas, On Manja...

On Cinta, On Manja, On Panas... ON MEMBAZIR!! Mana ada free. Perkara yang tak ada pekdah macam tu pun ramai yang melanggan. Lagi satu yang dok chatting kat TV tu... membazirnyaaa. Lantak korang la duit korang...

Siapakah Alexander The Great atau Iskandar Zulkarnain?

Alexander Bukan Zulkarnain

Saya sedang memandu dari Ipoh untuk pulang ke Pasir Puteh Kelantan apabila handphone saya berbunyi. Melihat nombor panggilan yang tak dikenali, mulanya saya malas menjawab apatah lagi ketika sedang memandu. Tetapi setelah melihat kod 03 saya menjawab juga panggilan tersebut walaupun sedang memandu kerana mana tahu panggilan penting daripada Putrajaya. Tak kisah la walaupun sedang memandu, lagipun semua orang buat macam tu hatta anggota polis trafik yang dok sebok menyaman mereka yang menggunakan handphone semasa memandu pun buat macam tu. Standard la kata orang. Rupa-rupanya panggilan tersebut hanyalah dari Promoter Celcom 3G untuk mempromosikan video streaming terbaru mereka yang bertajuk Alexander Bukan Zulkarnaim (ABZ). Kalau nak tengok video tersebut langgan saja dengan bayaran RM5 sebulan katanya.

Sepanjang 50km perjalanan berikutnya saya asyik terfikirkan tentang Alexander ni. Tanpa melihat pada isi video ABZ tersebut pun dalam diam saya bersetuju bahawa Alexander bukan Zulkarnain. Yelah, Alexander tu namanya Alexander The Great tidak tercatat di dalam al-Quran pun tetapi Zulkarnain tu seorang nabi. Masakan mereka adalah orang yang sama. Tetapi siapa pula Iskandar Zulkarnain seperti yang disebut di dalam sejarah Melayu tulisan Tun Sri Lanang dalam Salatus Salatin? Adakah Iskandar Zulkarnain dan Zulkarnain adalah orang yang sama?

Walau apapun, saya amat setuju bahawa Zulkarnain bukan Alexander The Great. Kedua-duanya amat berbeza, kecuali kekeliruan sejarah yang menganggap mereka berdua sama orangnya.Kekeliruan ini ditimbulkan kerana ciri perkasa dalam cara mereka berperang dan menakluki dunia, sehingga tidak dapat membezakan akhlak dan visi mereka berdua.
Bila kita menonton filem Alexander, jelas menunjukkan perbezaan akhlak mereka. Alexander berkubang dengan nafsu bila mengahwini Roxana yang dalam satu adegan bertelanjang bulat. Jelas ini bukan tingkah laku Iskandar Zulkarnain. Filem Alexander dicipta dari segi visi Kristian. Ini boleh dilihat dari sudut usianya. Alexander mencapai segala kejayaannya dalam usia 33 tahun atau 35 tahun, menyerupai pencapaian keagamaan oleh Nabi Isa yang wafat atau diangkat ke hadrat Allah dalam usia 33 tahun. Walaupun ini tidak disebut, itulah yang disampaikan secara halus. Nama Zulkarnain, disebut dalam Surah al-Kahfi ayat 89-99, apabila Zulkarnain tiba di Armenia, penduduknya meminta pertolongan kerana selalu dianiaya oleh kaum yang dinamakan Ya’juj dan Ma’juj atau Gog-ma-Gog. Zulkarnain mendirikan dinding campuran besi dengan tembaga sebagai sempadan atau halangan daripada kaum Ya’juj dan Ma’juj itu, tanpa mengambil upah sedikit pun. Zulkarnain juga menyaksikan matahari terbit iaitu untuk menghayati kebesaran Allah SWT dan matahari terbenam di barat.
Alexander tidak berakhlak seperti Zulkarnain. Alexander dengan tenteranya yang besar membawa malapetaka kepada negara yang diserangnya. Di Mesopotamia atau Iraq, Alexander meruntuhkan Babylon dan menghanguskan kota Persepolis yang hebat itu. Walaupun Alexander membuka kota Alexanderia di Mesir, kebanyakan kota strategik, termasuk Kaherah dimusnahkan. Kota Alexanderia atau Iskandariah dirikan kerana kepentingan pelayaran di Laut Mediteranean untuk ke Greece dan menguasai lautan itu.
Perbezaan paling ketara antara kedua-duanya, Zulkarnain beragama Islam mengikut syariat Nabi Ibrahim sedangkan Alexander tidak beragama atau menganut fahaman Hellas atau Hellenism, suatu fahaman dalam masyarakat Greek waktu itu. Zulkarnain memerangi kezaliman, penganiayaan dan menegakkan kebenaran, agama dan kemanusiaan, sedangkan Alexander menyerang untuk keagungan diri, memusnahkan kemanusiaan dan menghambakan manusia.
Secara kesimpulannya jangan kita samakan Alexander dengan Zulkarnain yang memang agung menjadi contoh perjuangan untuk membina negara Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah Zulkarnain termaktub dalam wahyu Allah SWT, Alexander hanya dicatat dalam sejarah Eropah sebagai penjajah dan pemusnah kemanusiaan di seluruh dunia. Wallahua'lam.

Friday, October 10, 2008

How To Be A Super-Mum.

As published in
NST 2008/05/21Full marks for super-mumBy : Sulaiman JaafarEmail to friend Print article addthis_pub = 'nstonline';http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Wednesday/National/2245805/Article/index_html


Fatimah Yusof, (seated, centre) sharing a light moment with seven of her 16 children at her home in Kg Padang Bongor, Kota Baru yesterday.KOTA BARU: If there was a prize for successfully raising a large family, Fatimah Yusof, 58, would surely win. She and her late husband Ismail Abdullah had 16 children - 11 of them boys.And despite living on the meagre RM400 a month allowance Ismail received as the imam of the Padang Bongor mosque, each one received a tertiary education or is studying now. Since her husband died eight years ago, Fatimah has raised all of them on her own.She got married at 16 and had her first child a year later. After that, she gave birth to the rest until she was 42.The couple eked out a living by planting vegetables around the house and rearing chickens and ducks."The children weren't fussy about food and ate whatever was on the table. They always listened to us."Their father was only strict about the boys going to the mosque with him for prayers and performing other religious obligations," she said.Her sixth child, Mohd Rusli Ismail, 32, a lecturer at the Keningau Teachers' Institute in Keningau, Sabah, said his parents did not push him and his siblings to study hard."I think we all understood our responsibilities. We seldom went out to play or watch television." Mohd Rusli is now doing his master's in Arabic at the International Islamic University Malaysia (IIUM). Four of his siblings are there as well - Mohd Yazid, 24, is studying economics; Siti Sarah, 23, Arabic; Siti Aishah, 22, psychology and Siti Zakiah, 21, is doing her matriculation.The eldest, Lukman, 41, graduated from Universiti Teknologi Mara (UiTM); Mohd Azmi, 39, Universiti Sains Malaysia; Mohd Jurik, 38, UiTM; Mohd Sabri, 36, IIUM; Mohd Khairul Bahari, 34, Jordan; Khairul Anuar, 30, UiTM; Mohd Juneed, 28, Jordan; Mohd Shahruddin, 27, and Mohd Abdul Hadi, 26, Al-Azhar University in Egypt. The two youngest girls, Radhiah, 18, and Nor Suhaila, 17, are studying at the Maahad Muhammadi here. Most of the children are married and living all over the country, while the younger ones are at university."I'm with the two youngest children, mostly. The last time we all managed to get together was for Hari Raya two years ago," said Fatimah, who has 20 grandchildren.

My Secret Chambers

Greetings to all of you and welcome to my blog. In this my first appearance in My Secret Chambers, I won’t write much. I just want to let you know that I’ve been blogging in Teratak Kasih SabriiNa 1 for several months until I decided to create a new blog. This is so because something has happened to me several days before the Aidilfitri 2008 celebration. Actually my first intention was to start a fresh. A de novo and to completely abandoned the Teratak Kasih SabriiNa 1, but in lieu of some circumstances I decided that this blog will go side by side with Teratak Kasih SabriiNa 1. I’ll manage this blog fully in English and Teratak Kasih SabriiNa 1 in Bahasa Malaysia. Therefore as a beginning I will republish what I’ve published in Teratak Kasih SabriiNa 1 in this blog.

As I’ve stated in Teratak Kasih SabriiNa 1 that I’m neither a writer nor a philosopher, so I repeat those in this blog. Please forgive me if you find this blog uninteresting or useless because I’m also not good in the language. Let’s together we apply the knowledge, share the secrets and appreciate the loves.

Sunday, October 5, 2008

The Road Not Taken. An Analysis.

The Road Not Taken. By Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I..
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


Listen to The Road Not Taken here

The Analysis.

"The Road Not Taken" by Robert Frost is a poem that seems simple and direct but actually has a two-fold meaning. Frost lures in the readers with a rhythmic poem that could have a figurative or literal meaning depending upon the reader's assessment. Literally, "The Road Not Taken" is about a traveler who is walking in the woods and has come upon two roads. The traveler cannot travel both roads and thus must make a decision which one to walk. He evaluates both roads and chooses the road less traveled realizing that he cannot back. The poem ends by the traveler stating that his choosing the road less traveled has made all the difference.
Figuratively, "The Road Not Taken" can be applied to a person's life. The traveler is a person who has two choices, which are represented in the poem by the two roads in the woods. The person takes the time to consider both choices and all sides to them by examining the paths. The traveler cannot come back to the other road and as in life if a choice is made, it is impossible to redo. The person must choose between the choices many make or the choice that few make.
I love this poem mainly because I can relate to the figurative side of the poem. Many of the choices I have made were the roads less traveled by others. For example, I am a girl majoring in an agricultural field that is considered by most to be a man's field. I also show cattle, which is dominated by men. Many believe that I do not belong in either and that I am not man enough to handle my cattle or the job I have chosen for my future career. I was also criticized in high school for being the smart kid and for not partying with the popular crowd. I do not regret my choices because they have affected my life greatly. I have met countless people involved in agricultural who have touched my life. I am also proud that I studied in high school because of all the opportunities that keeping good grades have brought me. So this poem appeals to me because I have chosen the road less traveled and that has made all the difference.

The Road Not Taken: Use of Literary Devices
"The Road Not Taken", written by Robert Frost, is a poem that has four five-line stanzas with only two end rhymes in each stanza (abaab). Several kinds of literary devices can be found in the poem. One of the literary devices employed is antithesis.
The first stanza of the poem describes a traveler who comes to a fork in a road through a "yellow wood" and wishes he could "travel both" routes, but at the same time he realizes that the thought of traveling both roads is impractical and therefore rejects it. In the second stanza, the traveler says the other road has "perhaps the better claim/because it was grassy and wanted wear," implying that this road is "less traveled by." And then he contradicts his own judgment by saying that "Though as for that the passing there/had worn them really about the same." In the third stanza, he comes up with the idea of saving the first, (perhaps) more traveled route for another day, but then he sees that he's most likely not going to return, and therefore, probably will never have the chance to travel the more traveled route in the future. The line "Because it was grassy and wanted wear, in the third stanza is an example of personification because the poet says that the road "wanted wear" while we all know that a road can not think and would not have any desire at all. The poet has also used imagery as a literary device: "Two roads diverged in a yellow wood" (from the first stanza), and "And both that morning equally lay/in leaves no step had trodden black" (from the third stanza) to create a picture in the reader's mind.
The literal meaning of the poem is that a traveler who came to a fork in a road in a yellow wood and couldn't decide on which road to take but finally chose to take the one that seemed less traveled by. The figurative theme of the poem is the crucial nature of the choices people must make on the road of life. The story took place in a yellow wood in the morning time. The tone of the poem is gloomy because the traveler laments the possibilities that the necessity of making a choice leaves unfulfilled, as we can see from the words used in the poem such as "sorry" and "sigh."


The Road Not Taken,” by Robert Frost is an enjoyable poem that is a metaphor for life. On a superficial level, this poem is about someone walking through the woods, coming to two possible ways to go, and then choosing one. The narrator chooses the one less traveled, and later says that they do not regret it. The underlying meaning of “The Road Not Taken” is that the narrator is using the woods and paths as a metaphor for the choices people have to make in life. That is the main theme of the poem. It is obvious from lines six to ten that the narrator took the path that was less traveled. In other words, the narrator did not follow the crowd, but instead made his own choice. The structure of the poem is that the narrator is talking about how he had two choices, chose one, and then later in his life looked back and realized he did not regret it. The poem is broken up by spaces, which shows the reader that time has passed, further illustrating the fact that the narrator is looking back at this particular choice in his life. It shows that time has passed because the speaker is talking in the past tense at the end of the poem. There are many poetic devices in “The Road Not Taken.” The first one that jumps out at the reader is the use of figurative language. Figurative language is language that is not intended to be interpreted in a literal sense. One knows this from reading the poem because the poem is meant to be read with the idea that it has an underlying meaning. It is not meant to be read as a story about a man walking in the woods and having to decide which trail he wants to take. Frost meant for the reader to read what is happening in the story and then to interpret the idea that it is a metaphor for life’s choices. Another poetic device Frost uses is imagery. Imagery is words or phrases that create pictures or images in the reader’s mind. Frost uses imagery when he describes the setting (the woods) to get the reader to see it in their mind. This is obvious from lines one to five when he is writing about the “two roads diverged in a yellow wood.” He describes the woods, but does it in a way that the reader will understand that the two roads symbolize two choices. Critics almost always agree about what the themes in “The Road Not Taken” are, but they are not as consistent in evaluating it as a poem and as a success. Some critics praise Frost’s poem. In an article published in South Atlantic Quarterly, John T. Ogilvie suggests that the road is a metaphor for the “writerly life.” (Ogilvie 1) He says that “the choice the speaker makes here leads deeper into the wood which…though they hold a solitary privacy, impose a stern isolation endured not without cost” (Ogilvie 1). Ogilvie is going into the emotions portrayed in the poem. Other critics are pretty harsh about the poem and about Frost as a poet in general. In an article in The Yale Review, Isadore Traschen accuses Frost of “unrestrained sentimentality” (Traschen 1). Traschen is agreeing that most people are attracted to this poem because its ideas are familiar and many people prefer romantic ideas to realistic ones. Through the use of poetic devices, figurative language and imagery, Frost has written a beautiful poem. Although some critics criticize him for writing somewhat of a “romantic” style poem, it does not matter because it is based as a metaphor for life. Whether it sounds like it is based on romantic ideas or not, the idea of how people face life-affecting choices everyday still holds true. The idea of life choices is not unrealistic at all. In contrast to Isadore Traschen’s critique, the only unrealistic thing would be if people did not have to make choices every day, whether the idea of it is presented as a metaphor or not. In conclusion, the theme in Robert Frost’s “The Road Not Taken” is how people are presented with many life affecting choices everyday, and that whether the choices come out the right way or not, everyone has to live with them.. Some are life changing, and some are small. The poem is in somewhat of a romantic style, even though it is a reality-based idea. The poetic devices in the poem add to getting the story across by making it a metaphor for life. By doing that the reader is given a better, more interesting way of thinking about what the poem’s point it.

Bibliography
Bibliography/Works Cited Page Robert Frost (1874-1963). Exploring Poetry. 1994 Word Count: 1657